Правила прийому до Національного транспортного університету в 2016 році

Правила прийому до Національного транспортного університету

Додатки до Правил прийому до Національного транспортного університету

Ліцензія Національного транспортного університету

Перелік спеціальностей підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Перелік спеціальностей підготовки бакалаврів та конкурсних предметів

Перелік спеціальностей для прийому на навчання зі скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Програми вступних екзаменів з конкурсних предметів (2015 рік)

Програми співбесіди з конкурсних предметів для іноземних громадян (2015 рік)

Творчий конкурс з рисунку та живопису (напрям "Дизайн") (2015 рік)

Програми фахових випробувань (2015 рік)

Програма вступного екзамену з іноземної мови при прийомі до магістратури (2015 рік)

Перелік документів для вступу до Національного транспортного університету

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Вартість навчання для вступників 2015 року

Військова підготовка (2015 рік)

Положення про Приймальну комісію

Переведення до Національного транспортного університету

Правила прийому до Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету

Правила прийому до Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного транспортного університету.

Правила прийому до Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету

Правила прийому до Львівського вищого професійного училища транспортних технологій та сервісу

Правила прийому до аспірантури Національного транспортного університету в 2016 році

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців у 2015 році