Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності "Енергетичне машинобудування"
№ з/п Назва дисципліни Курс та семестр підготовки Форми підсумкового контролю Обсяг, годин/кредитів ECTS Розподіл аудиторних годин за видами занять, лекцій/лабораторних/практичних Кафедра, де викладається дисципліна
ІІ курс
1 Комп'ютерна графіка ІІ курс, 3 семестр Залік 90 / 3 0 / 48 / 0 Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Методи аналітичної геометрії Вищої математики
2 Основи інженерної діяльності ІІ курс, 3 семестр Залік 90 / 3 16 / 0 / 32 Двигунів і теплотехніки
Історія науки і техніки
3 Стратегія сталого розвитку ІІ курс, 4 семестр Залік 90 / 3 32 / 16 / 0 Екології та безпеки життєдіяльності
Ефективність автомобільних двигунів та захист навколишнього середовища Двигунів і теплотехніки
ІІІ курс
4 Методи системного аналізу ІІІ курс, 5 семестр Залік 90 / 3 16 / 0 / 16 Двигунів і теплотехніки
Синтез технічних систем
5 Гідроприводи машин ІІІ курс, 5 семестр Залік 90 / 3 32 / 16 / 0 Дорожніх машин
Електричні виконавчі пристрої Двигунів і теплотехніки
6 Динаміка механічних систем ІІІ курс, 5 семестр Екзамен, захист розрахунково-графічних робіт 90 / 3 16 / 32 / 0 Теоретичної та прикладної механіки
Теорія коливань та стійкості руху Автомобілів
7 Основи математичного моделювання технічних систем ІІІ курс, 6 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Двигунів і теплотехніки
Основи програмування 
8 Триботехніка ІІІ курс, 6 семестр Залік, захист курсової роботи 120 / 4 32 / 16 / 16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Надійність машин
9 Електричне та електронне обладнання автомобілів ІІІ курс, 6 семестр Залік 120 / 4 32 / 24 / 0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Інформаційні системи і технології
10 Експлуатація та обслуговування машин ІІІ курс, 6 семестр Екзамен, захист розрахунково-графічних робіт 150 / 5 32 / 16 / 32 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Основи експлуатації автомобільної техніки
IV курс
11 Основи автоматизації проектування машин IV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 32 / 0 Двигунів і теплотехніки
Основи тривимірного моделювання машин
12 Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння IV курс, 7 семестр Залік, захист курсової роботи 120 / 4 32 / 16 / 16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Нетрадиційні матеріали і технології виробництва автомобільних двигунів
13 Методи випробування машин та основи сертифікації IV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Автомобілів
Телематичні системи та діагностика автомобільних двигунів Двигунів і теплотехніки
14 Економіка підприємства IV курс, 7 семестр Екзамен 90 / 3 32 / 0 / 16 Економіки
Організація, планування і управління виробництвом Транспортного будівництва та управління майном
15 Основи наукових досліджень IV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 0 / 13 Двигунів і теплотехніки
Сучасні технології в інженерії Виробництва, ремонту та матеріалознавства
16 Автоматизація виробничих процесів і робототехніка IV курс, 8 семестр Залік 120 / 4 26 / 13 / 0 Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобільних двигунів Виробництва, ремонту та матеріалознавства
17 Альтернативні джерела енергії для автомобілів і машин IV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 13 / 0 Автомобілів
Контроль та зниження шуму і вібрації автомобільних двигунів