Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
№ з/п Назва дисципліни Курс та семестр підготовки Форма підсумкового контролю Обсяг, годин / кредитів ECTS Розподіл аудиторних годин за видами занять, лекцій/лабораторних/ практичних Кафедра, де викладається дисципліна
ВК 1.1 Вступ до фаху III зал. 3 16/0/16 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 1.2 Історія науки і техніки III зал. 3 16/0/16 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 2.1 Основи безпеки людини IV екз. 3 32/16/0 Екології та безпеки життєдіяльності
ВК 2.2 Охорона праці на підприємствах галузі IV екз. 3 32/16/0 Екології та безпеки життєдіяльності
ВК 3.1 Промислово-транспортна екологія V зал., захист КР 3 16/16/16/КР Двигунів і теплотехніки
ВК 3.2 Екологічні аспекти розвитку транспорту V екз., захист КР 3 32/16/16/КР Двигунів і теплотехніки
ВК 4.1 Методи системного аналізу V зал. 3 16/0/16 Двигунів і теплотехніки
ВК 4.2 Синтез технічних систем V зал. 3 16/0/16 Двигунів і теплотехніки
ВК 5.1 Маркетингова діяльність V зал. 4 32/0/16 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 5.2 Екологічні аспекти обслуговування ТЗ V зал. 4 32/0/16 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 6.1 Сучасне програмне забезпечення автосервісу V зал. 4 0/32/0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 6.2 Організація державного  обліку  та  контролю  технічного  стану транспортних засобів V зал. 4 16/0/16 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 7.1 Безпека дорожнього руху VI зал. 3 32/0/16 Транспортних систем та безпеки дорожнього руху
ВК 7.2 Безпека автотранспортних засобів VI зал. 3 32/0/16 Транспортних систем та безпеки дорожнього руху
ВК 8.1 Транспортне право VI зал. 3 16/0/16 Транспортного права та логістики
ВК 8.2 Правове регулювання перевезенеь VI зал. 3 16/0/16 Транспортного права та логістики
ВК 9.1 Стратегія сталого розвитку транспорту VI зал. 3 32/0/16 Екології та безпеки життєдіяльності
ВК 9.2 Концепція глобального екологічного управління VI зал. 3 32/0/16 Екології та безпеки життєдіяльності
ВК 10.1 Триботехніка VI зал., захист КР 3 32/16/16/КР Виробництва, ремонту та матеріалознавства
ВК 10.2 Тертя, зношування та змащування в машинах VI зал., захист КР 3 32/16/16/КР Виробництва, ремонту та матеріалознавства
ВК 11.1 Організація автомобільних перевезень VII екз. 4 32/0/16 Транспортних систем та безпеки дорожнього руху
ВК 11.2 Взаємодія видів транспорту VII екз. 4 32/0/16 Транспортних систем та безпеки дорожнього руху
ВК 12.1 Оцінка транспортних засобів VII зал., захист РГР 4 32/0/16 Транспортного будівництва та управління майном
ВК 12.2 Оцінка рухомого майна VII зал., захист РГР 4 32/0/16 Транспортного будівництва та управління майном
ВК 13.1 Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів VII екз. 4 32/0/16 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 13.2 Організація фірмового сервісу з використанням сучасного обладнання VII екз. 4 32/0/16 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 14.1 Відновлення деталей VII зал., захист КР 4 32/16/0/КР Виробництва, ремонту та матеріалознавства
ВК 14.2 Реновація та інжинірінг деталей машин VII зал., захист КР 4 32/0/16/КР Виробництва, ремонту та матеріалознавства
ВК 15.1 Альтернативні енергоустановки VII екз. 3 32/16/0 Двигунів і теплотехніки
ВК 15.2 Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згоряння VII екз. 3 32/16/0 Двигунів і теплотехніки
ВК 16.1 Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту VIII зал. 3 26/0/13 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 16.2 Виробнича інфраструктура автомобільного транспорту VIII зал. 3 26/0/13 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 17.1 Основи фірмового обслуговування VIII зал. 3 26/0/13 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 17.2 Основи страхової справи (Автострахування) VIII зал. 3 26/0/13 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 18.1 Особливості ТО і ремонту автомобілів з електронними системами керування VIII зал. 3 26/13/0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
ВК 18.2 Обладнання та технологічні процеси технічного обслуговування і ремонту електронних систем транспортних засобів VIII зал. 3 26/13/0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
1 Комп'ютерна графіка ІІ курс, 3 семестр Залік 90 / 3 0 / 48 / 0 Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Методи аналітичної геометрії Вищої математики
2 Основи інженерної діяльності ІІ курс, 3 семестр Залік 90 / 3 16 / 0 / 32 Автомобілів
Комп’ютерне проектування в машинобудуванні Автомобілів
3 Стратегія сталого розвитку ІІ курс, 4 семестр Залік 90 / 3 32 / 16 / 0 Екології та безпеки життєдіяльності
Чинники успішного працевлаштування Автомобілів
4 Методи системного аналізу ІІІ курс, 5 семестр Залік 90 / 3 16 / 0 / 16 Двигунів і теплотехніки
Синтез технічних систем Двигунів і теплотехніки
5 Динаміка механічних систем ІІІ курс, 5 семестр Екзамен, захист розрахунково-графічних робіт 90 / 3 16 / 32 / 0 Теоретичної та прикладної механіки
Теорія коливань та стійкості руху Автомобілів
6 Гідроприводи машин ІІІ курс, 5 семестр Залік 90 / 3 32 / 16 / 0 Дорожніх машин
Електричні виконавчі пристрої Автомобілів
7 Електричне та електронне обладнання автомобілів і тракторів ІІІ курс, 6 семестр Залік 120 / 4 32 / 32 / 0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Електронні системи керування двигунів Двигунів і теплотехніки
8 Екологія транспорту ІІІ курс, 6 семестр Залік 90 / 3 16 / 16 / 16 Двигунів і теплотехніки
Ефективність автомобільних двигунів та захист навколишнього середовища Двигунів і теплотехніки
9 Основи математичного моделювання технічних систем ІІІ курс, 6 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Автомобілів
Автомобілів
Основи теорії спеціальних автомобілів
10 Триботехніка ІІІ курс, 6 семестр Залік, захист курсової роботи 120 / 4 32 / 16 / 16 Виробництва, ремонту і матеріалознавства
Надійність машин Виробництва, ремонту і матеріалознавства
11 Експлуатаційні матеріали ІV курс, 7 семестр Залік 90 / 3 16 / 32 / 0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Паливно-мастильні матеріали з поновлюваних джерел Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
12 Методи випробування машин та основи сертифікації ІV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Автомобілів
Технічне регулювання в сфері автомобільного транспорту
Автомобілів
13 Економіка підприємства ІV курс, 7 семестр Екзамен 90 / 3 32 / 0 / 16 Економіки
Організація, планування і управління виробництвом Транспортного будівництва та управління майном
14 Основи автоматизації проектування машин ІV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 32 / 0 Автомобілів
Основи тривимірного моделювання машин Автомобілів
15 Технологія ремонту автомобілів і тракторів ІV курс, 7 семестр Екзамен, захист курсової роботи 120 / 4 32 / 16 / 16 Виробництва, ремонту і матеріалознавства
Нетрадиційні матеріали і технології виробництва автомобілів Виробництва, ремонту і матеріалознавства
16 Основи наукових досліджень ІV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 0 / 13 Автомобілів
Патентознавство та охорона інтелектуальної власності Автомобілів
  Альтернативні джерела енергії для автомобілів і тракторів ІV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 13 / 0 Автомобілів
17 Альтернативні енергоустановки 
  Двигунів і теплотехніки
18 Автоматизація виробничих процесів і робототехніка ІV курс, 8 семестр Залік 120 / 4 26 / 13 / 0 Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів Виробництва, ремонту та матеріалознавства
4 Теоретичні основи теплотехніки ІІ курс, 4 семестр Екзамен, захист курсової роботи 120 / 4 32 / 16 / 16 Двигунів і теплотехніки
Основи тепло- і масообміну Двигунів і теплотехніки
6 Динаміка механічних систем ІІІ курс, 5 семестр Екзамен, захист розрахунково-графічних робіт 90 / 3 16 / 32 / 0 Теоретичної та прикладної механіки
Основи теорії коливань Теоретичної та прикладної механіки
7 Електричне та електронне обладнання будівельних і дорожніх машин ІІІ курс, 5 семестр Залік 120 / 4 32 / 32 / 0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Електронні системи керування двигунів Двигунів і теплотехніки
8 Проектування та розрахунок металевих конструкцій будівельних і дорожніх машин ІІІ курс, 5 семестр Залік 90 / 3 16 / 32 / 0 Опору матеріалів і машинознавства
Метод скінченних елементів у машинобудуванні Опору матеріалів і машинознавства
9 Екологія транспорту ІІІ курс, 6 семестр Залік 90 / 3 16 / 16 / 16 Двигунів і теплотехніки
Ефективність автомобільних двигунів та захист навколишнього середовища Двигунів і теплотехніки
10 Основи математичного моделювання технічних систем ІІІ курс, 6 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Дорожніх машин
Дорожніх машин
Основи теорії і розрахунку машин
11 Триботехніка ІІІ курс, 6 семестр Залік, захист розрахунково-графічних робіт 120 / 4 32 / 16 / 16 Виробництва, ремонту і матеріалознавства
Надійність машин Виробництва, ремонту і матеріалознавства
12 Експлуатаційні матеріали ІV курс, 7 семестр Залік 90 / 3 16 / 32 / 0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Паливно-мастильні матеріали з поновлюваних джерел Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
13 Методи випробування машин та основи сертифікації ІV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Автомобілів
Сертифікація будівельних та дорожніх машин
Дорожніх машин
14 Економіка підприємства ІV курс, 7 семестр Екзамен 90 / 3 32 / 0 / 16 Економіки
Економіка машинобудівних та експлуатаційних підприємств Економіки
15 Монтажні роботи та транспортування будівельних і дорожніх машин ІV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 0 / 32 Дорожніх машин
Підйом та переміщення вантажів і обладнання Дорожніх машин
16 Основи наукових досліджень ІV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 0 / 13 Дорожніх машин
Патентознавство та охорона інтелектуальної власності Дорожніх машин
  Альтернативні джерела енергії для автомобілів і тракторів ІV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 13 / 0 Автомобілів
17 Альтернативні енергоустановки технологічних машин
  Двигунів і теплотехніки
18 Технологія ремонту машин ІV курс, 8 семестр Екзамен, захист розрахунково-графічних робіт 120 / 4 26 / 13 / 13 Виробництва, ремонту і матеріалознавства
Організація планування та управління виробництвом Дорожніх машин
1 Комп'ютерна графіка ІІ курс, 3 семестр Залік 90 / 3 0 / 48 / 0 Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Методи аналітичної геометрії         Вищої математики
2 Основи інженерної діяльності ІІ курс, 3 семестр Залік 90 / 3 16 / 0 / 32 Двигунів і теплотехніки
Історія науки і техніки          
3 Стратегія сталого розвитку ІІ курс, 4 семестр Залік 90 / 3 32 / 16 / 0 Екології та безпеки життєдіяльності
Ефективність автомобільних двигунів та захист навколишнього середовища         Двигунів і теплотехніки
4 Методи системного аналізу ІІІ курс, 5 семестр Залік 90 / 3 16 / 0 / 16 Двигунів і теплотехніки
Синтез технічних систем          
5 Гідроприводи машин ІІІ курс, 5 семестр Залік 90 / 3 32 / 16 / 0 Дорожніх машин
Електричні виконавчі пристрої         Двигунів і теплотехніки
6 Динаміка механічних систем ІІІ курс, 5 семестр Екзамен, захист розрахунково-графічних робіт 90 / 3 16 / 32 / 0 Теоретичної та прикладної механіки
Теорія коливань та стійкості руху         Автомобілів
7 Основи математичного моделювання технічних систем ІІІ курс, 6 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Двигунів і теплотехніки
Основи програмування           
8 Триботехніка ІІІ курс, 6 семестр Залік, захист курсової роботи 120 / 4 32 / 16 / 16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Надійність машин          
9 Електричне та електронне обладнання автомобілів ІІІ курс, 6 семестр Залік 120 / 4 32 / 24 / 0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Інформаційні системи і технології          
10 Експлуатація та обслуговування машин ІІІ курс, 6 семестр Екзамен, захист розрахунково-графічних робіт 150 / 5 32 / 16 / 32 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Основи експлуатації автомобільної техніки          
11 Основи автоматизації проектування машин IV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 32 / 0 Двигунів і теплотехніки
Основи тривимірного моделювання машин          
12 Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння IV курс, 7 семестр Залік, захист курсової роботи 120 / 4 32 / 16 / 16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Нетрадиційні матеріали і технології виробництва автомобільних двигунів          
13 Методи випробування машин та основи сертифікації IV курс, 7 семестр Залік 120 / 4 32 / 16 / 16 Автомобілів
Телематичні системи та діагностика автомобільних двигунів         Двигунів і теплотехніки
14 Економіка підприємства IV курс, 7 семестр Екзамен 90 / 3 32 / 0 / 16 Економіки
Організація, планування і управління виробництвом         Транспортного будівництва та управління майном
15 Основи наукових досліджень IV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 0 / 13 Двигунів і теплотехніки
Сучасні технології в інженерії          
16 Автоматизація виробничих процесів і робототехніка IV курс, 8 семестр Залік 120 / 4 26 / 13 / 0 Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобільних двигунів         Виробництва, ремонту та матеріалознавства
17 Альтернативні джерела енергії для автомобілів і машин IV курс, 8 семестр Залік 90 / 3 26 / 13 / 0 Автомобілів
Контроль та зниження шуму і вібрації автомобільних двигунів          
1 Стратегія сталого розвитку ІІ курс,  Залік 90/3 32/0/16 Екології та безпеки життєдіяльності 
Концепція глобального екологічного управління 3 семестр Екології та безпеки життєдіяльності
2 Основи надійності і довговічності транспортних машин ІІ курс,  Залік, захист курсової роботи 90/3 32/32/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Оптимізація надійності технічних систем 4 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
3 Металознавство, додаткові розділи ІІ курс,  Екзамен 120/4 32/32/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів 4 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
4 Основи прогнозування надійності і довговічності транспортних машин ІІІ курс,  Залік, захист РГР 90/3 16/16/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Методи прогнозування в умовах ринку 5 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
5 Стандартизація, метрологія та контроль якості покриття ІІІ курс,  Екзамен, 60/2 32/16/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Стандартизація та сертифікація в ремонтному виробництві 5 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
6 Автомобільний транспорт ІІІ курс, Залік 90/3 32/16/0 Автомобілів
Автотранспортні засоби  5 семестр Автомобілів
7 Основи теорії тепло- і масопереносу ІІІ курс, Залік 90/3 32/16/0 Двигунів і теплотехніки
Термодинаміка, тепломасообмін і теплопередача  5 семестр Двигунів і теплотехніки
8 Триботехніка ІІІ курс,  Залік, захист курсової роботи 60/2 32/16/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Поверхневі фізико-хімічні процеси 6 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
9 Дефекти кристалічної гратки ІІІ курс,  Залік 90/3 32/16/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Технологічні процеси і комплекси зміцнення та відновлення 6 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
10 Основи нанотехнологій ІV курс,  Екзамен 90/3 32/16/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Основи інженерії поверхні деталей машин і механізмів 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
11 Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів, додаткові розділи ІV курс,  Екзамен 90/3 32/16/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Технологія конструкційних матеріалів 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
12 Економічні основи ремонтного виробництва ІV курс,  Залік, захист курсової роботи 90/3 32/0/32 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Управління технічним розвитком ремонтного виробництва 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
13 Основи триботехнічного матеріалознавства ІV курс,  Залік 120/4 32/32/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
14 Технологія нанесення та властивості покриттів ІV курс,  Екзамен, захист курсової роботи 90/3 32/32/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Напилення та наплавлення 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
15 Організація фірмового сервісу та використання сучасного обладнання при технічному обслуговування та ремонті ІV курс,  Екзамен 90/3 32/16/0 Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Основи фірмового обслуговування  транспортних засобів 7 семестр Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
16 Сучасні матеріали ІV курс,  Залік 90/3 26/13/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Зносостійкі матеріали 8 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
1 Основи надійності і довговічності транспортних машин ІІ курс,  Залік, захист курсової роботи 120/4 32/32/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Оптимізація надійності технічних систем 3 семестр
2 Автотранспортні засоби ІІ курс,  Залік 90/3 32/16/0 Кафедра  автомобілів
Автомобілі 3 семестр
3 Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні ІІ курс,  Залік, екзамен 210/7 32/48/16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
3, 4 семестр
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство   Виробництва, ремонту та матеріалознавства
4 Основи прогнозування надійності і довговічності транспортних машин ІІ курс,  Екзамен захист РГР 120/4 16/32/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Методи прогнозування в умовах ринку 4 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
5 Історія науки і техніки ІІ курс,  Залік 90/3 32/0/16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Основи інженерно-педагогічної творчості 4 семестр
6 Контроль якості покриття ІІ курс,  Залік 90/3 32/0/16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Основи технічного контролю 4 семестр
7 Триботехніка ІІІ курс,  Залік, захист курсової роботи 120/4 32/16/16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Тертя, зношування та мащення в машинах 5 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
8 Стратегія сталого розвитку ІІІ курс,  Залік 90/3 32/0/16 Кафедра екології та безпека життєдіяльності
Концепція глобального екологічного управління 6 семестр Кафедра екології та безпека життєдіяльності
9 Управління якістю ІІІ курс, Екзамен 90/3 32/16/0 Кафедра інформаційних систем і технологій
Методи та системи менеджменту якості  6 семестр Кафедра інформаційних систем і технологій
10 Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки в галузях промисловості ІІІ курс, Залік 90/3 16/0/32 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Метрологічний нагляд  6 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
11 Прилади та методи вимірювання в машинобудуванні ІІІ курс,  Залік 120/4 32/32/0 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Засоби вимірювання неелектричних величин 6 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
12 Фізико-хімічні вимірювання ІV курс,  Залік 120/4 16/16/16 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Інформаційно-вимірювальні технології 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
13 Економічні основи ремонтного виробництва ІV курс,  Залік, захист курсової роботи 90/3 16/0/32 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Управління технічним розвитком ремонтного виробництва 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
14 Контроль та діагностика в технологічних процесах ІV курс,  Залік 120/4 32/0/32 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Забезпечення якості технологічних процесів 7 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
15 Кваліметрія ІV курс,  Залік 90/3 26/0/13 Кафедра інформаційних систем і технологій
Основи квалітології 8 семестр Кафедра інформаційних систем і технологій
16 Технологія технічного контролю в машинобудуванні ІV курс,  Екзамен, захист курсової роботи  90/3 26/0/13 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Технологія виготовлення, випробування обладнання та ЗВТ 8 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства
17 Сертифікація в машинобудуванні, транспорті та зв'язку ІV курс,  Залік 90/3 26/0/13 Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Оцінка відповідності в транспортній галузі 8 семестр Виробництва, ремонту та матеріалознавства