Перелік вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти
№ з/п Назва дисципліни Курс та семестр підготовки Форма підсумкового контролю Обсяг, годин / кредитів ECTS Розподіл аудиторних годин за видами занять, лекцій/лабораторних/ практичних Кафедра, де викладається дисципліна
1 Технічна експлуатація транспортних засобів І курс, 1 семестр Екзамен, захист курсового проекту 165 / 5,5 30 / 0 / 15 Технічної експлуатації автомобілів і автосервісу
Технологічне  проектування підприємств автомобільного  транспорту
2 Сучасні системи паливоподачі двигунів внутрішнього згоряння І курс, 1 семестр Залік 165 / 5,5 30 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки
Автоматизація управління автомобілів і тракторів Автомобілів
3 Екологізація двигунів внутрішнього згорання І курс, 2 семестр Залік 90 / 3 30 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки
Екологічно чисті виробництва і технології Екології та безпеки життєдіяльності
4 Компютерні системи керування двигунами внутрішнього згорання І курс, 2 семестр Екзамен 90 / 3 30 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки
Інтелектуальні транспортні системи Автомобілів
5 Новітні технології в галузі І курс, 2 семестр Залік 90 / 3 15 / 0 / 15 Двигунів і теплотехніки
Основи управління якістю Технічної експлуатації автомобілів і автосервісу
6 Альтернативні палива для двигунів внутрішнього згорання І курс, 2 семестр Залік 90 / 3 15 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки
Теорія оптимізації технічних систем Автомобілів
1 Технічна експлуатація транспортних засобів І курс, 1 семестр Екзамен, захист курсового проекту 165 / 5,5 30 / 0 / 15 Технічної експлуатації автомобілів і автосервісу
Технологічне  проектування підприємств автомобільного  транспорту
2 Основи автоматизації проектування двигунів І курс, 1 семестр Залік 135 / 4,5 30 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки
Інформаційні     технології     на      транспорті Технічної експлуатації автомобілів і автосервісу
3 Технічне діагностування сучасних систем паливоподачі ДВЗ І курс, 1 семестр Залік 165 / 5,5 30 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки
Автоматизація управління автомобілів і тракторів Автомобілів  
4 Компютерні системи керування двигунами внутрішнього згорання І курс, 2 семестр Екзамен 90 / 3 30 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки  
Інтелектуальні транспортні системи Автомобілів  
5 Екологічні показники двигунів внутрішнього згорання в умовах експлуатації І курс, 2 семестр Залік 90 / 3 30 / 15 / 0 Двигунів і теплотехніки  
Екологічно чисті виробництва і технології Екології та безпеки життєдіяльності
6 Надійність двигунів внутрішнього згоряння І курс, 2 семестр Залік 90 / 3 15 / 0 / 15 Двигунів і теплотехніки
Основи управління якістю Технічної експлуатації автомобілів і автосервісу
1 Інформаційні системи та технології в автосервісі 1 курс 1 семестр залік 4,5 15/0 / 30 Технічної експлуатації
автомобілів та автосервісу (ТЕААС)
2 Управління персоналом автосервісних підприємств 1 курс 1 семестр залік, захист КР 4,5 15 / 0 / 15 / КР ТЕААС
3 Нормативно-правове забезпечення діяльності автосервісних підприємств 1 курс 2 семестр залік 4,5 15 / 0/15 ТЕААС
4 Виробничі процеси та процедури надання послуг в автосервісі 1 курс 2 семестр залік 4,5 15 / 0/15 ТЕААС
5 Новітні технології в галузі (автосервіс) 1 курс 2 семестр залік 4,5 15 / 0/15 ТЕААС
6 Інформаційні технології на транспорті 1 курс 1 семестр залік 4,5 30 / 0/15 ТЕААС
7 Тенденції та перспективи розвитку автосервісу 1 курс 2 семестр залік 4,5 15 / 0/15 ТЕААС
8 Управління персоналом автотранспортних підприємств 1 курс 1 семестр залік, захист КР 4,5 15 / 0 / 15 / КР ТЕААС
9 Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів 1 курс 2 семестр залік 4,5 15 / 15/0 ТЕААС
10 Сучасні транспортні технології 1 курс 2 семестр залік 4,5 15 / 0/15 Транспортних технологій